Verktyg

 

För att kunna hjälpa dig hitta Ditt Må Bäst använder jag mig av följande verktyg:

 

 

Vad är coaching?

 

Coaching är något spontant och enkelt, men ändå verkningsfullt. Jag som coach är en samtalspartner som inte vill förändra Dig som människa, utan se Dig utvecklas och utnyttja Din hela potential. Ett av målen med coaching är att Du som blir coachad ska känna Dig hörd och sedd samt bli både utmanad och stöttad. Utgångspunkten för all form av coaching är att arbeta med nutid och framtid. Vi startar i nuet och blickar framåt mot möjligheter och olika sätt att nå positiva, önskvärda resultat. Samtalen syftar till att du som klient ska lyckas med en uppgift, hantera en utmaning, lösa ett problem, eller genomföra något du verkligen vill.

 

I min coaching följer jag ICF (International Coach Federation) etiska riktlinjer för professionell coaching.

 

 

Vad är KBT?

 

KBT = Kognitiv Beteende Terapi

Kognitiv beteendeterapi är en framgångsrik behandlingsmetod inom psykologin. Terapin handlar om att undersöka i vilken mån de egna föreställningarna vi har stämmer med verkligheten eller inte. I KBT menar man att det vi upplever som ett problem uppstår i sambandet mellan hur vi tänker, känner och handlar. Tankarna i sin tur växer fram ur vår självbild, det vill säga hur vi ser på oss själva och våra brister och tillgångar.

 

 

Vad är kostrådgivning?

 

Vad behöver din kropp för näring för att må bra och/eller för att nå din hälsovikt? Jag ger Dig vägledning och hjälp att skapa en individuell kostplan för just dina behov.

 

När jag arbetar med kosten använder jag mig av olika verktyg för att ge Dig individuell rådgivning. Till min hjälp har jag ett användarvänligt kostprogram där du registrerar mat och motion. Detta utmynnar i en personlig analys där vi ser hur det står till med näringsämnen, sockerfällor, näringstäthet mm, samt om något behöver förändras.

 

Till min hjälp har jag även kroppsanalys-våg som mäter dina värden avseende: kroppsfett, muskelmassa, vatten i kroppen och visceralt fett. Du får en personlig analys där vi tittar på om något kan förbättras och i så fall hur.

Allt arbete är konfidentiellt och sker under sekretess.

 

Monika Åkerblom Tel. 0707-885479 Mail monika.mabast@gmail.com